Monday 08 Aug Mon 08 Aug
Tuesday 09 Aug Tue 09 Aug
Wednesday 10 Aug Wed 10 Aug
Thursday 11 Aug Thu 11 Aug
Friday 12 Aug Fri 12 Aug
Saturday 13 Aug Sat 13 Aug
Sunday 14 Aug Sun 14 Aug
 
 
Kickboksen bokszakken tempo 1/2 10:00 - 10:55  
 
Bokszakken vrij trainen 11:00 - 11:55  
 
Bokszakken vrij trainen 12:00 - 12:55  
Bokszakken vrij trainen 13:00 - 13:55  
Bokszakken vrij trainen 14:00 - 14:55  
 
Cats and Puma's 12 tm 15 jr 17:00 - 18:00  
Cats and Puma's 6 tm 11 jr 17:00 - 17:55  
Kickboksen bokszakken tempo 1 18:00 - 18:55  
 
Kickboksen pads technieken tempo 2 19:00 - 19:55  
 
Ladies only kickboksen 20:00 - 20:55  
Wedstrijdgroep technieken 20:00 - 20:55  
Power and Conditioning Tempo 1/2 09:00 - 09:55  
 
Kickboksen bokszakken tempo 1/2 10:00 - 10:55  
 
Bokszakken vrij trainen 11:00 - 11:55  
 
Bokszakken vrij trainen 12:00 - 12:55  
Bokszakken vrij trainen 13:00 - 13:55  
Bokszakken vrij trainen 14:00 - 14:55  
Panthers, Tigers and Lions 6 tm 11 jr 16:00 - 16:55  
Panthers, Tigers, Lions 12 tm 15 jr. 17:00 - 17:55  
 
Dragons wedstrijdgroep 18:00 - 18:55  
Kickboksen bokszakken tempo 1 18:00 - 18:55  
Kickboksen bokszakken tempo 1/2 19:00 - 19:55  
 
Kickboksen technieken Tempo 2 20:00 - 20:55  
 
Kickboksen technieken Tempo 2 09:00 - 09:55  
 
Kickboksen bokszakken tempo 1/2 10:00 - 10:55  
 
Bokszakken vrij trainen 11:00 - 11:55  
 
Bokszakken vrij trainen 12:00 - 12:55  
Bokszakken vrij trainen 13:00 - 13:55  
Bokszakken vrij trainen 14:00 - 14:55  
 
Cats and Puma's 12 tm 15 jr 17:00 - 17:55  
Cats and Puma's 6 tm 11 jr 17:00 - 17:55  
Kickboksen bokszakken tempo 1 18:00 - 18:55  
 
Kickboksen pads technieken tempo 2 19:00 - 19:55  
 
Wedstrijdgroep technieken 20:00 - 20:55  
 
Power and Conditioning Tempo 1/2 09:00 - 09:55  
 
Kickboksen bokszakken tempo 1/2 10:00 - 10:55  
 
Bokszakken vrij trainen 11:00 - 11:55  
 
Bokszakken vrij trainen 12:00 - 12:55  
Bokszakken vrij trainen 13:00 - 13:55  
Bokszakken vrij trainen 14:00 - 14:55  
Panthers, Tigers and Lions 6 tm 11 jr 16:00 - 16:55  
Panthers, Tigers, Lions 12 tm 15 jr. 17:00 - 17:55  
 
Dragons wedstrijdgroep 18:00 - 18:55  
Kickboksen bokszakken tempo 1 18:00 - 18:55  
Kickboksen bokszakken tempo 1/2 19:00 - 19:55  
MMA 19:00 - 19:55  
Kickboksen technieken Tempo 2 20:00 - 20:55  
 
Kickboksen pads technieken tempo 2 09:00 - 09:55  
 
Kickboksen bokszakken tempo 1/2 10:00 - 10:55  
 
Bokszakken vrij trainen 11:00 - 11:55  
 
Bokszakken vrij trainen 12:00 - 12:55  
Bokszakken vrij trainen 13:00 - 13:55  
Bokszakken vrij trainen 14:00 - 14:55  
 
Cats and Puma's 12 tm 15 jr 17:00 - 18:00  
Cats and Puma's 6 tm 11 jr 17:00 - 17:55  
Kickboksen bokszakken tempo 1/2 18:00 - 18:55  
 
Wedstrijdgroep technieken 19:00 - 19:55  
 
 
 
Kickboksen bokszakken tempo 1/2 09:00 - 09:55  
Ouder en kind les 09:00 - 09:55  
Kickboksen bokszakken tempo 1/2 10:00 - 10:55  
Panthers, Tigers and Lions 6 tm 11 jr 10:00 - 10:55  
Cats and Puma's 6 tm 11 jr 11:00 - 11:55  
Dragons wedstrijdgroep 11:00 - 11:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kickboksen pads technieken tempo 2 09:00 - 09:55  
 
Kickboksen bokszakken tempo 1/2 10:00 - 10:55  
 
Cats and Puma's 12 tm 15 jr 11:00 - 11:55  
Panthers, Tigers, Lions 12 tm 15 jr. 11:00 - 11:55